Croeso i   I ddysgu am lofeydd De Cymru ymwelwch 
a safle:
  CWM
Llechwefan
Y Llechen Gymreig.  Defnyddiwyd y llechen Gymreig i doi adeiladau drwy'r byd o Ewrop i Dde Affrica, ac o America i Awstralia. Ymfudodd cannoedd o chwarelwyr i'r Unol Daleithiau.  Roedd chwareli gogledd Cymru yn effeithio ar fywyd bob dydd miloedd o weithwyr. Drwy galedi bywyd, drwy bob streic a gwrthdaro, ffynnodd y gymdeithas ddiwylliannol glos. 

Magwyd llenorion a beirdd, corau, bandiau ac unawdwyr. Magwyd diwydianwyr a phregethwyr.  Lluniwyd diwydiant unigryw oedd yn uniaith Gymraeg. Ond seren wib oedd y cyfan. Dirywiodd yr holl ddiwydiant yn ystod yr ugeinfed ganrif. 

Wynebwyd yr her mewn amrywiaeth o ffyrdd, ond cysgod egwan o'r gorffennol sydd ar ôl. Brithir y fro gan sgerbydau chwareli ddoe. Ond dyma eich cyfle i ymweld a phrofi peth o gyfoeth y traddodiad yn ei holl agweddau boed wych neu wael.
 
Chwarelwr yn hollti llechfaen


Cartref | Archifau Gwynedd | English

Mae tîm Llechwefan wedi gwneud ymdrech deg i geisio olrhain perchnogaeth a chael caniatâd y rhai sy'n dal yr hawl i ddelweddau a dogfennau ar ein safle gwe.  Pa fodd bynnag, os ydych chi'n digwydd bod a'r hawlfraint i unrhyw eitem ac heb gael eich cydnabod a fyddwch cystal a cysylltu a ni ar archifau@gwynedd.gov.uk fel ein bod yn gallu unioni'r cam.

golygydd Eryl Wyn Rowlands
ymchwilydd Steffan ab Owain
technegydd Dylan Rowlands

 
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003
Archifau@gwynedd.gov.uk