* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Llechfaen - Esiamplau o Ddefnyddio Llechi

Llechen ar gyfer Popeth 

Wel, ar gyfer popeth bron. Mae tystiolaeth i'r Eifftiaid ddefnyddio darnau o lechen fel tafod yng nhgegau mwmiau. Defnyddid llechen hefyd yn Oes yr Haearn a'r Cyfnod Rhufeinig, nid yn unig fel troellau gwerthyd ond hefyd fel gredyll cerrig.   Cyn 1780 arferid coginio bara brown tua 3cm o drwch arnynt a gelwid ef yn fara llech. Defnyddid llechi hefyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel addurniadau mewn bythynnod, yn enwedig yn Nyffryn Ogwen.

Defnyddid llechen hefyd mewn byrddau snwcer a biliard am nad yw gwres yn effeithio dim arni hi. Ni all asid ei niweidio ychwaith ac felly cynhyrchid byrddau labordai efo topiau llechen arnynt. Ni ellir anghofio ychwaith am y llechen yn cael ei defnyddio ar gyfer pyst drysau, linteli, grisiau, ffensio, tanciau dwr ac wrth gwrs ar gyfer ysgrifennu mewn ysgolion.

Swyddfeydd y Nederlansche Handelmy, gyda to o lechi Porthmadog.

 

 
 Adnoddau
Llechi Ysgrifennu

The Slate Trade Gazette: Slates in Schools
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003