* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Y Prosiect

Grwp o lwythwyr llechi, CaernarfonMae Llechwefan yn rhan o AGOR, ac yn darparu gwybodaeth wedi ei ddigideiddio parthed diwydiannau cloddio ar gyfer Rhwydwaith y Bobl.

Bydd y safle gwe yn cynnwys amrywiaeth o ddeunydd ar gyfer dysgu am chwareli llechi Cymru, bywyd y chwarelwyr, y gwahanol ddefnydd o lechfaen, ac ecoleg yr ardaloedd chwarelyddol.  Dylai'r safle gael ei gwblhau erbyn Hydref 2002.

Mae cynllun Llechwefan wedi ei leoli yn Archifdy Caernarfon, sy'n rhan o Gyngor Gwynedd.  Bydd brawd i'r safle, sef CWM, a baratowyd gan Brifysgol Cymru, Llyfrgell ac Adran Wybodaeth Abertawe yn cyfleu hanes y diwydiant glo a'r glowyr yng Nghymru.

Mae Llechwefan yn greadigaeth partneriaeth Gwasanaeth Archifau Gwynedd, Amgueddfa Lechi Gogledd Cymru (Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru), Cynefin Environmental Ltd., Faenol Cyf.  a Howard Bowcott (Arlunydd).

Manylion cyswllt y cynllun yw:

Prosiect Llechwefan 
Archifdy Caernarfon
Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
CAERNARFON
LL55 1SH
Ffôn: 01286 679095 E-bost: archifau@gwynedd.gov.uk

Ariennir y cynllun gan y Gronfa Cyfleoedd Newydd.

Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003