* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect
Oriel Llechwefan / BEA02

13/02/03
Cynt Cartref Nesaf
Ffotograff: Car cledrau a ddefnyddiwyd i gludo darluniau
wrth fynediad Chwarel Manod


Cyfeirnod
Disgrifiad Car cledrau a ddefnyddiwyd i gludo darluniau wrth fynediad Chwarel Manod
Dyddiad 1940au


Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003