* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect
Oriel Llechwefan / L0000100

13/02/03
Cynt Cartref Nesaf
Ffotograff: Côr Meibion y Penrhyn, Bethesda yn 
Chicago


Cyfeirnod XS11117/7
Disgrifiad Côr Meibion y Penrhyn, Bethesda yn Chicago
Dyddiad 1893


Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003