* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect
Oriel Llechwefan / L0000266

13/02/03
Cynt Cartref Nesaf
Ffotograff: Llechi yn cael eu llwytho i un o stemars Dinorwig.


Cyfeirnod XM1375/4
Disgrifiad Llechi yn cael eu llwytho i un o stemars Dinorwig.
Dyddiad


Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003