* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Technegau Adeiladu


Gosod Llechi To

Diagram yn dangos y dull arferol o osod Llechi.

Mae'r deiagram uchod yn dangos y dull arferol o osod llechi gyda 3 modfedd (7.62cm) o lap.  Mewn safleoedd sy'n llai agored i'r tywydd gellir gosod llechi gyda'r lap wedi ei leihau i 2 fodfedd (5.08 cm).  

Buddiol a fyddai gosod lap ychydig mwy ar doeau iseldrum-isel, neu lleoedd agored iawn.

Estyll

Maint arferol ar gyfer toi: 2 x ¾ modfedd (1.91cm).
Ar gyfer llechi llai: 1½ modfedd (3.81cm) x 1 modfedd (2.54cm) a 1¾ (4.44cm) x ¾ modfedd (1.91cm)

Llyfryn Chwarel Cwt-y-Bugail: The Architects' Guide to Natural Slate Roofing

Dalier Sylw: Mae'r dull o doi gyda llechi wedi newid ers yr 1990au a rheolau newydd wedi eu cyflwyno,  ac felly, ni ddylid dilyn yr argymhellion a welir yn y cyhoeddiad uchod.  

Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003