* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Trafnidiaeth

Rheilffyrdd

Tren chwarelwyr yn chwarel Dinorwig, Gareth Parry 2002Ym 1801 manteisiodd Richard Pennant ar y ffaith fod gwaith yn brin i chwarelwyr ac o gofio'r terfysgoedd oedd newydd fod yng Nghaernarfon, aeth ati i lunio ffordd haearn o'r chwarel i Borth Penrhyn. Fe'i dilynwyd ym 1824 gan ffordd haearn Dinorwig ac ym 1828 gan ffordd haearn Nantlle.

Bu'r syniad o ffordd haearn o Flaenau Ffestiniog i Borthmadog yn cyniwair yn hir yn y gwynt yn bennaf am fod y diwydiant wedi datblygu'n araf yno. Mor ddiweddar a 1825 nid oedd ond tair chwarel o bwysigrwydd yn gweithio yno. Bu mwstro ar gyfer ffordd haearn i lawr i Borthmadog yn ystod y cyfnod yma ond ni lwyddwyd i sylweddoli'r breuddwyd tan  1836. 

Lluniwyd ffordd haearn Padarn ar gyfer Chwarel Dinorwig ym 1843. Erbyn 1852 agorwyd rheilffordd Porth Penrhyn a'r Felinheli a chyda datblygiad y rhwydwaith cenedlaethol y rheilffyrdd cynyddodd y nifer o lwythi llechi a gariwyd ar y cledrau yn sylweddol.

Ffurf Traddodiadol o gludo llechiCyn llunio'r ffordd haearn ger Llyn Padarn yn 1843 fe ddefnyddid cychod ar y llyn, ers o leiaf canol y ddeunawfed ganrif. Erbyn 1789 gellir amcanu fod rhwng 16 ag 20 cwch yn cludo llechi hyd at Benllyn a Chwm y Glo. Darganfuwyd gweddillion un o'r cychod yma yn niwedd 1977 ar waelod Llyn Padarn gyda llwyth o lechi yn dal arni. Mae'n amlwg iddi suddo rhyw dro yn ystod y cyfnod 1788-1824.

Ond gyda'r dirywiad a'r cwtogiad yn rhwydwaith y rheilffyrdd defnyddir y ffyrdd i gludo llechi heddiw. Rhwygwyd allan y ffyrdd haearn mewnol yn y chwareli hefyd ac erbyn hyd defnyddir lorïau neu ddymperi yno yn hytrach

Map o Reilffyrdd a Chwareli yn Arfon

Map rheilffyrdd Llechi Meirionnydd

 

Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003