* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Technegau yn y Chwarel - Y Gweithwyr

y gweithwyr y chwarel a ffrwydro
gweithio'r llechfaen mecaneiddio

Grwp o chwarelwyr yn hollti llechi(Mae'n bwysig cofio fod gan bob ardal chwarelyddol ei thermau ei hun. Termau Llanberis a ddefnyddiwyd yn bennaf yma. Ond roedd termau cyfoethog ym mhob ardal.)

Partneriaid oedd chwarelwyr yn draddodiadol. Gynt gellid dweud fod dau ddosbarth yn gweithio yn y chwarel, un yn wastad mewn clofar, a'r llall yn hogiau'r jac do am fod pethau mor ddu arnynt. I gael bargen o werth, rhaid oedd mynd drwy'r broses gwbl un ochrog o fargeinio gyda'r stiward gosod. Wrth gwrs, roedd y pris wedi ei setlo yn y swyddfa'n barod, ac ni allai'r chwarelwr ond ei dderbyn, neu roi ei waith i fyny. Term gwbl gamarweiniol oedd bargeinio yn y chwarel. Bargen oedd wyneb o graig tua 2m o led yn Ninorwig, ac fe'i gosodid i griw i'w gweithio mewn partneriaeth a allai amrywio o gyn lleied a dau hyd at ddeuddeg. Bob mis, fe ddeuai'r stiward gosod heibio i brisio'r fargen yn ôl hyn a hyn y bunt.

StaffioArfau'r Chwarelwr

Yn un ar ddeg neu ddeuddeg oed, byddai'r bachgen yn dechrau gweithio fel rybelwr a dysgu'r grefft o hollti a naddu. Dibynnai yn gyfangwbl ar ewyllys da'r chwarelwr am ei ddeunydd, yr hwn a fyddai yn rhoi clytiau man a chrawiau iddo fel cydnabyddiaeth. Erbyn iddo gyrraedd rhwng un ar bymtheg ac ugain oed, dringai i fod yn jermon. Ei waith rwan fyddai naddu cerrig i'r chwarelwr, sef naddu wrth y dydd. Y cam olaf fyddai dod yn chwarelwr.

 

XQS1795/36 - Dogfen Chwarter Sesiwn yn dangos bod cyn chwarelwr wedi ymuno a'r Llynges.

Uchod: Dogfen Chwarter Sesiwn yn dangos bod cyn-chwarelwr o Gaernarfon wedi ymuno a'r Llynges yn 1795.

 

ORIEL ADNODDAU
Y Chwarelwyr Henaf
Gwynedd Council
Welsh Slate Museum, Llanberis
Cynefin Consultants
Enrich UK - Lottery Funded New Opportunities Fund
© Copyright Gwynedd Council 2003