* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Technegau yn y Chwareli - Mecaneiddio

y gweithwyr y chwarel a ffrwydro
gweithio'r llechfaen mecaneiddio


Dwr ac AgerTorri Cyswllt yn Chwarel Oakeley

Dechreuodd y broses o fecaneiddio yn y diwydiant yn ol yn y 1820'au, yn y Cilgwyn, er engrhaifft, pan ddechreuwyd defnyddio chwmisiaid ceffyl i godi plociau. Erbyn 1827 defnyddid winsiau. Erbyn 1829 defnyddid trwnc yn chwarel Tal-y-sarn i godi plociau i fyny siafft fertigol. Defnyddiwyd ager mor gynnar a 1807 er mwyn pwmpio dwr yn Chwarel Hafodlas. Nid oedd defnyddio melinau gwynt fel cynhyrchwyr grym yn ddiarth ychwaith. Yn wir, cymerwyd cryn amser i ddisodli dwr fel grym i yrru peiriannau. Daeth grym ager i rai o chwareli Ffestiniog erbyn y 1850'au a 1860'au, er fod cyfres gymleth o olwyni dwr mawr a bychain yn cael eu defnyddio hyd at o leiaf 1891 yn Llechwedd. Ar y llaw arall gwelid peiriannau ager yn chwareli Dyffryn Nantlle erbyn 1864 gyda'r peiriant Holman Beam nodedig yn cael ei osod i mewn ym 1904. Canhwyllau, neu nwy yn ddiweddarach a ddefnyddid i oleuo'r agorfeydd a'r llwybrau tanddaearol.

Trydan

Uned cynhyrchu trydan o chwarel Oakeley Quarry, Blaenau FfestiniogDatblygiad pwysig tu hwnt yn Llechwedd ym 1890 oedd penderfyniad C. Warren Roberts y rheolwr, a oedd hefyd yn beiriannydd, i ddefnyddio grym dwr i droi dau dwrbyn oedd yn eu tro yn troi'r deinamos i gynhyrchu trydan. O fewn degawd, gwelwyd chwareli eraill yn yr ardal yn dilyn yr un llwybr. Dechreuodd chwareli Croesor ddefnyddio trydan yn fuan wedi 1901, nid yn unig i droi peiriannau ond hefyd i yrru locomtif 30 nerth ceffyl yn y prif dwnel.

Driliau Niwmatig

Ond tueddu i lusgo ar ôl cyflwyno datblygiadau modern a wnai y chwareli agored. Defnyddid ebillion llaw yn y Penrhyn hyd 1912 pan ddechreuwyd cyflwyno rhai niwmatig y flwyddyn wedyn. Cysylltwyd mwy a mwy o gêr halio i lawer o'r inclenau disgyrchiant wrth beiriannau trydan hefyd.

Peiriannau petrol a disl

Erbyn y 1930'au roeddynt yn cael gwared a peiriannau rheilffyrdd stem, rhai ohonynt yn dyddio'n ôl i'r 1860'au, a dechreuwyd defnyddio peiriannau petrol a disl yn eu lle. Sut bynnag, troi yn erbyn y diwydiant llechi yr oedd y llanw.

Peiriant naddu llechi 

Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003