* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Technegau Chwarela - Y Plaen Mecanyddol

y gweithwyr y chwarel a ffrwydro
gweithio'r llechfaen mecaneiddio

 

Technegau Chwarela - Y Plaen Mecanyddol

Tarddiad: Candles to Caplamps - The Story of Gloddfa Ganol - J.G. Isherwood, 1977

ORIEL ADNODDAU
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003