* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Llwybrau Dysgu

C. Sheridan Jones, Daily NewsBeth yw Llwybrau Dysgu?  Un neu fwy o adnoddau, dogfennau neu ddelweddau, sydd ar gael i unigolion sydd eisiau gwneud gwaith ymchwil gan ddefnyddio dogfennau gwreiddiol arlein yw Llwybrau Dysgu.  Dylid nodi bod rhai o'r eitemau yn ffeiliau mawr a byddent yn cymryd amser i'w trosglwyddo.  Y rheswm am hyn yw bod rhai o'r dogfennau wedi eu sganio ar eglurder uwch nac arferol, i'w gwneud yn ddarllenadwy ar y sgrin.  Mae rhai o'r dogfennau yn rhai lliw ac o ganlyniad yn cynyddu maint y ddogfen a'r amser cyn iddi hi ymddangos ar eich sgrin.  

Cymerir bod gan ddefnyddwyr Llwybrau Dysgu, ac hefyd y gweddill o Llechwefan, y rhaglen Adobe Acrobat.  Gallwch gael y rhaglen yma yn rhad ac am ddim o safle gwe Adobe Acrobat.

Llwybrau Dysgu:

  1. Cyhoeddiadau
    What I saw at Bethesda gan C. Sheridan Jones, gweler ei lun uchod

    Lord Penrhyn's Methods gan C. Sheridan Jones


  2. Prisiau Llechi
  3. Fideo

[I wylio'r fideo(s) ar y safle hwn y mae angen Internet Explorer 4.0+ neu Netscape Navigator 4.7+ arnoch. Yn ogystal, bydd angen naill ai Windows Media Player 7.1 wedi ei osod ar eich cyfrifiadur, neu gael y modiwl Windows Media Player i Netscape a Macintosh.  Gan amlaf, y mae Windows Media Player ar eich peiriant Windows, ond mae'n bosibl y bydd angen fersiwn diweddarach o'r pecyn arnoch.  Gallwch gael copi o'r meddalwedd o safle Microsoft Media Home.]

 

 
Gwynedd Council
Welsh Slate Museum, Llanberis
Cynefin Consultants
Enrich UK - Lottery Funded New Opportunities Fund
© Copyright Gwynedd Council 2003