* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Cyflogau, Streiciau a Safon Byw - W.H. Williams 

cyflogau a safon byw streiciau streic penrhyn 1900-1903
datblygiad undebau llafur rheolaeth chwareli  

'Gladstone y Chwarelwyr' - trydydd ysgrifennydd yr Undeb.

William H. WilliamsYn enedigol o Arafon, Mynydd Llandygai, yn un o un plentyn ar ddeg, dechreuodd William Hugh Williams weithio yn Chwarel y Penrhyn pan oedd yn ddeg oed. Bedair mlynedd yn ddiweddarach roedd yn holltwr ac wedi dysgu'r holl dechneg yn rhyfeddol o gyflym. Blagurodd yn arweinydd yn y gymdeithas gadarn, hwyliog ac unieithog a fodolai yn y caban. Gwelid ef yn aml yn y caban, yn darllen darnau o'r Times i'w gydweithwyr a'u cyfieithu yn syth i'r Gymraeg wrth eu darllen yn uchel.

Ei weithgareddau yn yr Undeb.

Gweithredodd lawer iawn yn ystod Streic 1874, ond yn y cefndir yn hytrach nag ar y blaen. Ond erbyn 1896-97, ystyrrid ef fel un o arweinwyr doethaf a chadarnaf gweithwyr gogledd Cymru yn gyffredinol. Undebwr Llafur i fer ei esgyrn oedd W.H. Williams, a phan ddechreuodd yr Undeb symud yn nes at y Blaid Lafur, symudodd yntau hefyd, er nad oedd yn Sosialydd ychwaith.

 
ORIEL ADNODDAU
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003