* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Cyflogau, Streiciau a Safon Byw - Datblygiad undebaeth lafur  

cyflogau a safon byw streiciau streic penrhyn 1900-1903
datblygiad undebau llafur rheolaeth chwareli  

 

Ref: XPQ/100/76/137


Cyf: XPQ/100/76/137
Llythyr: Undeb Gweithwyr y Dociau  yn gofyn i Chwarel Penrhyn bwyso'r wageni sydd yn cludo'r llechi i'r porthladd yn y dyfodol er mwyn i'r dynion gael y pwysau cywir.  

 

 
ORIEL ADNODDAU
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003