* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Cyflogau, Streiciau a Safon Byw - Datblygiad undebaeth lafur  

cyflogau a safon byw streiciau streic penrhyn 1900-1903
datblygiad undebau llafur rheolaeth chwareli  

 

XPQ/100/76/134


Cyf: XPQ/100/76/134
Llythyr: Undeb Gweithwyr y Dociau i W.D. Hobson, Rheolwr Chwarel Penrhyn, yn cwyno bod R.T. Jones, Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru, yn ceisio cael aelodau yr Undeb i ymuno ac Undeb y Chwarelwyr. 

 

 
ORIEL ADNODDAU
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003