* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Cyflogau, Streiciau a Safon Byw  

cyflogau a safon byw streiciau streic penrhyn 1900-1903
datblygiad undebau llafur rheolaeth chwareli  

 

XPQ/100/85 - The Penrhyn Quarry - Erthygl gan E.A. Young yn disgrifio'r sefyllfa yn Chwarel


Cyf: XPQ/100/85
Erthygl gan E.A. Young yn disgrifio'r sefyllfa yn Chwarel Penrhyn a Bethesda yn ystod streic y chwarelwyr 1900-1903.

 

 
ORIEL ADNODDAU
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003