* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Perchnogion Chwareli Llechi - Llinach Glynllifon

Sir Gaernarfon Sir Feirionnydd Sir Fôn
Llinach y Penrhyn Llinach y Faenol Llinach Glynllifon

Spencer Bulkeley Wynn, 3 Arglwydd Newborough, gan Robert Hughes, Llanaelhaearn Yr oedd rhai eraill o'r hen deuluoedd bonheddig traddodiadol efo bysedd yn y diwydiant, ond ddim i'r un graddau o bell ffordd a theuluoedd Castell Penrhyn a'r Faenol. Y pwysicaf o'r dosbarth yma oedd y Wynniaid, Glynllifon, ac yn enwedig Syr Thomas Wynn, ar Arglwydd Newbrough cyntaf, fel y gwelsom yn ei helyntion efo hawliau'r Goron, ei fab, Thomas John Wynn (1802-1852) yr ail Arglwydd a'i frawd Spencer Bulkeley Wynn (1803-88) y trydydd Arglwydd. Roedd eu diddordebau cloddi llechi hwy yn Nyffryn Nantlle, Dyffryn Conwy, Blaenau Ffestiniog a Chorwen yn bennaf.


Plas Glynllifon

ORIEL ADNODDAU
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003