* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Dathliadau ac Ymwelwyr.

Sir Gaernarfon Sir Feirionnydd Sir Fôn
Llinach Oakeley Masnachwyr Cymraeg a Saesneg  

 

‘Os mynnwch weled natur a chelfyddyd wedi ymbriodi,.. ewch a gwelwch Chwarel y Penrhyn a Phontydd Britannia a'r Fenai.'
(Charles Dickens Cyf. ,Yr Herald Cymraeg, Mai 15, 1869.)

 

F.G. Wynne, Carmen Sylva, Brenhines Roumania, Arglwydd Penrhyn a'i deuluMae'n debyg mai'r chwarelwyr oedd rhai o'r atyniadau twristaidd cyntaf a grewyd. Yn wir, erbyn 1910 roedd siop gwerthu cofroddion yn bod wrth y fynedfa i Chwarel y Penrhyn. Deuai ymwelwyr o bob gradd i weld rhyfeddodau'r cloddio a phan ddeuai ymwelydd brenhinol, nid o bwys o ba wlad, neu ar ba achlysur pwysig i'w ddathlu, un ffurf o ddatgan croeso'r ardal oedd drwy danio `cerrig canan' neu `graig ganan'. Cofier, nid arferiad yn unigryw i ardaloedd y chwareli oedd hyn, oherwydd ceir son amdano mewn ardaloedd diwydiannol eraill yn ogystal.  Ceir enghreifftiau o hyn yn niwydiant copr Mynydd Parys. Cofier, roeddynt yn nodweddion ar lefel Ewropeaidd hefyd. Mae'r arferiad yn mynd yn ôl i ganol y ddeunawfed ganrif o leiaf yng Nghymru.

Yng Ngwynedd i fyny hyd Ragfyr 2001 fe lwyddwyd i gofnodi 235 o safleoedd gyda '6,157 o dyllau tanio ynddynt.Carreg ganon yn Chwarel Rhiwbach, Penmachno (c) Griffith R. Jones

Paratoid y cerrig canan drwy dyllu i garreg neu graig ar safle glir. Byddai'r tyllau ar gyfartaledd tua 125 mm o ddyfnder a rhwng 25 mm a 32 mm o ddiamedr. Cysylltid y tyllau o un i un yn y cyfnod cynnar gyda saim gwydd a chyn dyfeisio y ffiws ddiogel defnyddid plufyn gwydd. Yn ddiweddarach, fe gysylltid y tyllau gyda rhigol fas a fyddai'n cychwyn o'r twll tanio cyntaf. Llenwid y tyllau wedyn i oddeutu traean o'u dyfnder efo tua 57 gm o bowdwr du, a defnyddiwyd powdwr yn y rhigolau er mwyn cysylltu'r a'r tyllau.

Nid oes prinder engrheifftiau o gerrig canan yn cael eu tanio. Er enghraifft, taniwyd rhai gydag arddeliad ym 1859, pan ddaeth y Frenhines Victoria i Gastell Penrhyn, y Frenhines Elizabeth o Roumania ar ymweliad ym 1890, a thrachefn pan dalodd y Tywysog Albert Edward a'i deulu ymweliad âg Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon ym 1894 a pheri'r sbloet frenhinol fwyaf a welwyd yn y cylch na chynt na chwedyn.

‘Brenhines Roumania yng Nghymru.' 

'...Gollyngwyd rockets i fyny yn y Coetmor Hall a chlywyd cannons Braichmelyn a'r Fronllwyd yn diaspedain trwy yr ardal...'

(Yr Herald Cymraeg, Medi 23, 1890)

 Daeth George William Duff Assheton-Smith aer y Faenol i'w oed ym 1869 a mawr fu'r dathlu. Taniwyd cerrig canan wrth gwrs ond trodd y dathliadau yn y Gaerwen Sir Fôn yn chwerw pan laddwyd un o'r chwarelwyr.

ORIEL ADNODDAU
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003