* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Cyflogau, Streiciau a Safon Byw - Datblygiad undebaeth lafur  

Sir Gaernarfon Sir Feirionnydd Sir Fôn
Llinach y Penrhyn Llinach y Faenol Llinach Glynllifon

 

XM7004/3: Llythyr: Llythyr gan G. Douglas Pennant, Arglwydd Penrhyn, ynglyn ac ymddygiad chwarelwyr mewn cyfarfod ym Methesda


Cyf: XM7004/3
Llythyr: Llythyr gan G. Douglas Pennant, Arglwydd Penrhyn, ynglyn ac ymddygiad chwarelwyr mewn cyfarfod ym Methesda

 

 
ORIEL ADNODDAU
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003