* * * * * * * * * * * * *
* Gwasanaeth Archifau Gwynedd Safle AGOR English
*
* Tudalen Gartref Llechwefan Diwylliant Cymunedau Llechfaen Celf Oriel Map Safle Safleoedd Allanol Gwybodaeth am y Prosiect

Cyflogau, Streiciau a Safon Byw - Cartwns `Papur Pawb'

Sir Gaernarfon Sir Feirionnydd Sir Fôn
Llinach y Penrhyn Llinach y Faenol Llinach Glynllifon

Cartwnau

Goroesodd ffynhonnell amhrisiadwy i lawer o brif ddigwyddiadau'r Streic yn yr wythnosolyn ceiniog, Papur Pawb, a hynny fel cyfres o gartwnau. Mae'n wir fod y tri chyntaf yn rhagflaenu'r Streic fodd bynnag, ond yn dal yn bwysig. Lluniwyd hwy gan gartwnydd o'r enw J.R. Hughes.

Cartwn: Y Cynffonwr


Awst 26, 1899, Y Cynffonwr.

Cartwn: Gwers i'r Chwarelwr

 Mai 19, 1900, Gwers i'r Chwarelwyr.

Cartwn: Dewis y Chwarelwr

 Mai 26, 1900, Dewis y Chwarelwr.
 

Dau ddiwrnod cynta'r Streic

Cartwn: Yr Helynt yn y Penrhyn

 Tachwedd 24, 1900 Yr Helynt yn y Penrhyn.
 

Cartwn: Gwahodd a Gwrthod

 Rhagfyr 15, 1900, Gwahodd a Gwrthod (neu osgo Mr. Young, Chwarel y Penrhyn).
 

Cartwn: Galwr Gwenyn i Gwch y Penrhyn

 Ionawr 19, 1901, Galw'r Gwenyn i Gwch y Penrhyn.
 

Saith wythnos wedyn roedd y sefyllfa'n ddigon du

Cartwn: Y Cwmwl Dros Bethesda

 Mawrth 9, 1901, Y Cwmwl dros Bethesda.
 

Pum niwrnod wedi cyhoeddi fod y chwarel i ail agor ar Fehefin 11eg

Cartwn: Eisieu a dim Eisieu

 Mai 25, 1901, Eisieu a Dim Eisieu.
 

Pedwar niwrnod wedi'r ail agor

Cartwn: Ffwlbri Bethesda

 Mehefin 15, 1901. Ffwlbri Bethesda.
 

Cartwn: Punt y Gynffon

 Mehefin 22, 1901. "Punt y Gynffon".

Cartwn: Arglwydd Penrhyn yn grog wrth graen Swyddogion y Llys.

 Gorffennaf 27, 1901.  Cyfeiriad at yr helynt cyfreithiol cyntaf rhwng Arglwydd Penrhyn a W.J. Parry.
 

Galw 250 o filwyr i mewn i "gadw trefn"

Cartwn: Siwrne Seithug Bethesda

 

Awst 24, 1901. Siwrne Seithug Bethesda.

 

Cartwn: Rwan eich Arglwyddiaeth, cytunwch

 Rhagfyr 28, 1901. Rwan eich Arglwyddiaeth, cytunwch.
 
Yna cafwyd terfysgoedd Nos Galan, 1900 pan arestiwyd saith ar hugain, gyda Phenrhyn a Young yn cerdded drwy stryd fawr Bethesda y diwrnod wedyn. Ceisiodd y Cyngor Sir ddod i gyflafareddu ym mis Chwefror 1902. Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda chynrychiolwyr y gweithwyr, ond gwrthododd Young wrando ar bob ymgais. Daeth heddwch i Dde Affrica ond ddim i Fethesda.
 

Cartwn: Zabulon Dafydd

 Awst 2, 1902. Haws yw terfynu Rhyfel De Affrica na Rhyfel Bethesda
 

Erbyn hyn cododd rhif gweithlu'r chwarel i 700, gyda'r mwyafrif llethol o'r pentrefi cyfagos. Daliai Bethesda yn gadarn o hyd. Ond gyda 2,000 o weithwyr allan, teimlid y tyndra. Torrodd helyntion allan drachefn ym mis Medi. Ddiwedd y mis, cytunodd yr Arglwydd Penrhyn gyfarfod efo dirprwyaeth o'i weithwyr, cyn belled na fyddai y pwnc o bwyllgor y gweithwyr yn cael ei godi. Yna, newidiodd ei feddwl. Ni fu cyfarfod. Ymatebodd Papur Pawb gyda chartwn deifiol.

Cartwn: Wrth Lyn Bethesda

 

Hydref 4, 1902. Wrth Lyn Bethesda.

 

Ni ddaeth yr un angel i hwbio ei Arglwyddiaeth. Gofynnwyd i'r Bwrdd Masnach gamu i mewn a chychwynodd Penrhyn achos o enllib llwyddiannus yn erbyn W.J. Parry. Ar ran ei Arglwyddiaeth, cytunodd ei gyfreithiwr drafod drachefn a chafwyd mesur helaeth o lwyddiant. Mewn gobaith, ymddangosodd y cartwn nesaf.

Cartwn: ` Yn Methesda'

Mawrth 24, 1903. Yn Methesda.

 

Ond rhith oedd unrhyw wawr a diswyddodd Penrhyn ei gyfreithiwr. (Mae stori gryf yn dal ym Methesda fod Penrhyn wedi colli'r awenau erbyn hyn, ar ôl rhoi cymaint o ryddid i Young.)  Ai Young oedd yn gyfrifol dros ddylanwadu ar Penrhyn i newid ei feddwl ym Medi 1902 ac ym Mawrth 1903 tybed? Ac os oedd cwmni Turquand Young wedi bethyca arian ym 1886 i gadw'r chwarel i fynd yn ei blaen, byddai hynny yn cryfhau'r afael.

Ac yna, o'r diwedd, cododd William Jones, yr aelod seneddol lleol yr achos yn y Senedd mewn cyfnod oedd wedi clywed nifer o weithwyr yn datgan eu hanfodlonrwydd gyda'u cynrychiolydd Rhyddfrydol, ac yn galw am ddewis aelod Llafur.

 

Cartwn: Zabulon Dafydd

Mai 23, 1903. Zabulon ar William Jones.

Apeliodd Pwyllgor y Gweithwyr am gyflafareddiad, ond nid oedd unrhyw symud bellach gyda Phenrhyn a Young yn synhwyro buddugoliaeth. Breuddwydion a straeon yn unig oedd yn aros.

 

Cartwn: Moel Faban

Mehefin 20, 1903. Moel Faban.
 

Llusgodd y Streic ymlaen, gyda chwerwedd yn dod i'r wyneb fwy fwy. Yn hwyr ym mis Medi terfynodd Ffederasiwn Gyffredinol yr Undebau Llafur eu taliadau streic i'r gweithwyr a chyhoeddi ddechrau Hydref eu bod yn ystyried fod yr holl anghydfod drosodd. Adlewyrchwyd hyn ddiwedd Hydref.

Cartwn: Bethesda

 Hydref 24, 1903. Bethesda.
 

Ar Dachwedd 7, o 192 pleidlais i 161 fe benderfynodd y gweithwyr ddychwelyd i geisio lle yn y chwarel. Roedd y frwydr drosodd, ond go brin fod golygfa gartwn olaf Papur Pawb wedi digwydd.

Cartwn: Helynt y Penrhyn

 Tachwedd 21, 1903. Helynt y Penrhyn.
Fe gymerwyd rhai yn ol fesul un ac un. Erbyn diwedd y flwyddyn edrychai Bethesda fel anialdir, dim gwaith, dim undeb, dim arian... Cauodd y farchnad wythnosol ar ddydd Sadwrn, tyfodd tlodi a chauwyd yr ysgolion oherwydd haint. Diferai y dynion yn ôl fesul un ac un, ond nid oedd gwaith i dros 1,000 o ohonynt. Creithiwyd Bethesda a'r ardal i'r asgwrn ac hefyd yr holl ddiwydiant llechi. Gyda'r chwarel wedi bod ar gau i bob pwrpas am dair blynedd, collwyd marchnadoedd a daeth cwmniau tramor i lenwi'r gwagle. Yn y pen draw, ni enillodd neb. Dioddefod yr Arglwydd Penrhyn yn ariannol a rhaid fu gwneud toriadau sylweddol. Dirywiodd ei iechyd (ac iechyd E.A. Young hefyd.) Claddwyd Penrhyn yn Wicken ym 1907 ac Young yn Llandygai bedair mlynedd yn ddiweddarach. Wyth mlynedd wedyn, derbyniodd perchnogion y chwareli llechi hawliau'r undeb. Fu Bethesda byth yr un fath a pharhaodd y cyni drwy flynyddoedd y Rhyfel Mawr a'r Dirwasgiad.

 

ORIEL ADNODDAU
Cyngor Gwynedd
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Ymgynghorwyr Cynefin Cyllidwyd gan Enrich UK Y Gronfa Cyfleoedd Newydd
© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2003